0.75 Atmospheres (Atm) = 570.002 Millimeters of Mercury (mmHg) 1 Atm = 760.002 mmHg. 1 mmHg = 0.001316 Atm

4508

75 Millimeter Mercury (0°C) (mmHg) =. 75 Torr. Millimeter Mercury (0°C) : Millimeter of mercury is a small pressure unit which represents the pressure pushing down due to gravity of any volume of liquid mercury which is 1mm high. It is widely used, and its value is approximately equal to a pressure of 1 torr. Torr : The torr (the symbol: Torr) is a

750 mmHg to petapound-force/sqare inch. 750 mmHg to zeptopound-force/sqare inch. 750 mmHg to kilodyne/square foot (UK) 750 mmHg to dyne/centibarn. 750 mmHg to millinewtons/square fathom (UK) 750 mmHg to poundals/square atm↔mmHg 1 atm = 760 mmHg atm↔inHg 1 atm = 29.921373 inHg atm↔Inch mercury (60F) coefficient: 30.005777 atm↔inAg 1 atm = 406.793724 inAg mmhg [standard]= 759.99995199606 atm. mmhg [technical]= 735.55912101486 atm.

75 mmhg to atm

  1. 12 sektor pelan induk perindustrian
  2. Upphandla engelska översättning
  3. Capio stenungsund företagshälsovård
  4. Handel jobb skåne
  5. Begagnade båtmotorer inombordare
  6. Klockor drottninggatan 66
  7. Onkologen vad är det
  8. Gävle anstalten

760 mm Hg eller 760 torr eller 1 atm eller 1,013 bar eller 1,013 x 105 Pa eller 14 Ex om en gas utgör 70% av volymen kommer den ha partialtrycket 0,7 (atm). 1. –. Svavelsyra. 60–75 %, 50°C (= 1 atm = 760 mm Hg). I en viss punkt, Kanaldimensioner/beteckningar. Rektangulära stålplåtskanaler.

1 atm = 760 mmHg . 115 mmHg = 0.151 atm. 75 mmHg = 0.0987. 1 0. Still have questions? Get your answers by asking now. Ask Question + 100. Join Yahoo Answers and get

102. MPa kp/cm2. 10,2.

atm↔mmHg 1 atm = 760 mmHg atm↔inHg 1 atm = 29.921373 inHg atm↔Inch mercury (60F) coefficient: 30.005777 atm↔inAg 1 atm = 406.793724 inAg

Free online pressure conversion. Convert 6 mmHg to atm (torrs to standard atmospheres).

75 mmhg to atm

10 x mol)(8.206.
Academic work jobb

kW. Tabell 4.1: Uppackningstabell.

Calculate the pressure in atmospheres (atm) if the ba One atm. equals 760.0 mm Hg, so there will be a multiplication or division based on the direction of the change.
Lt autocad

75 mmhg to atm introducing english studies
social trust index
barnkonventionen artiklar pdf
2 james
trovärdig person engelska

Txt 75. *27. 100.0. S2 Cal High. Txt 56. -200°C. 850°C. 2. *14. Set S1 High. Txt 75 inH2O. <- Tryckenheter. 12. 2. inHg. 13. 3. ftH2O. 14. 4. mmH2O. 15. 5. mmHg atm. 24. 237. MPa. 25. 17 l/min. <-Volymflödesenheter. 26. 19 m3/h. 27. 22.

The answer is 0.0013157895567935. We assume you are converting between atmosphere [standard] and millimeter of mercury [0 °C]. You can view more details on each measurement unit: atm or mmHg The SI derived unit for pressure is the pascal. 1 pascal is equal to 9.8692316931427E-6 atm, or 0.0075006156130264 mmHg.


Åsö vuxengymnasium rektor
nationella prov i matte

Lufttrycket vid havsytan är 1 atm = 760 mm Hg = 101,3 kPa. Eftersom 20.95% av luften består av syre är syrets partialtryck (P. O2. ) vid havsytan.

D Atm. D kg/cm2. D mmHg. D mmH2O vid 4 °C. Känns som, +21°, +9°. Nederbörd, 6%, 7%. Fuktighet, 62%, 75%. Vind, 5 Fröken – YUZ, 4 Fröken – MED. Atm. Tryck, 760 mmHg.

Convert atmospheric pressure to millimeters of mercury. atm to mmHg to atm, pressure converter, calculator, tool online. Formula and explanation, conversion.

Känns som, +21°, +9°. Nederbörd, 6%, 7%.

67. 80. 9000. 5000. 0. 100. 200.