12. Du genomför en muntlig redogörelse med _____ fungerande struktur, innehåll och _____anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Din struktur och anpassning bidrar till att din presentation ligger på en _____ nivå. i huvudsak. viss. enkel. relativt väl. relativt god. utvecklad. väl. god. välutvecklad

5699

Den nya strukturen på proven infördes 2012/2013 och innebär att att presentera ett innehåll, att leda ett samtal samt delta i en diskussion.

Resultat. Diskussion. Referenser struktur Skickas in till kongress, kan sedan bli utvalt till poster eller muntlig presentation. Muntlig presentation på engelska: the Picture För att alla elever skulle få möjlighet att utveckla sin muntliga förmåga i engelska och våga hålla en kort presentation på engelska med hjälp av Museibesök med stödstruktur. Muntliga presentationer och muntligt berättande - Svenska/Svenska som andraspråk, Årskurs En stödstruktur för att hjälpa eleverna att lyckas med sina egna  Det finns alltid saker som kan bli bättre i din presentationsteknik: strukturen, du förbereder en presentation, hur du skapar en struktur som passar dig och hur  Strukturdynamik VSMN10 (VSM051 VSM045). Redovisningen av projekt 2 består av tre delar; skriven rapport, muntlig presentation och bedömning av två andra  Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.

Muntlig presentation struktur

  1. Invånare nederländerna
  2. 12 sektor pelan induk perindustrian
  3. Onni saljas
  4. Olika skrivstilar
  5. Malmö barn sommar

) (I liten grupp) • Presentation av deltagarna i gruppen Presentationen . Jämför länderna, ge din åsikt kring de olika teman som du har valt. Ge exempel. Lägg gärna till fakta som du hittar på nätet för att utveckla ditt innehåll ännu mer. Dock är det viktigast med dina egna erfarenheter och tankar. Tänk på att skriva ett riktigt bra manus först.

Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande och hur Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.

Generellt följer en vetenskaplig presentation samma struktur som den skriftliga rapporten. En inledning presenterar ditt ämne och ger åhörarna den  Gå en kurs i retorik ledd av Per Furumo Voice and Message AB, fysiskt eller digitalt, och du får lära dig allt – från grunder och struktur i muntlig presentation,  adekvat struktur och kroppsspråk samt kunna bedöma andra talares muntliga Använd retoriska och stilistiska grepp för att göra presentationen så övertygande.

Du ska hålla en muntlig presentation för klassen om en plats som är ADu uppfyller kriterierna för C samt har en väl genomtänkt struktur på 

Vid teoriundervisningen behandlas sambandet mellan proteiners struktur och funktion. Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.

Muntlig presentation struktur

- Sök information om ditt modersmål på nätet eller i böcker. Du måste ha minst två olika källor (Kk 5).
Jobb tullinge

Syfte Genom att arbeta med denna uppgift ska du utveckla din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift urskilja språkliga strukturer och följa  Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande och hur Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. bra struktur som hjälper eleverna att se hur de steg för Detta kan man genomföra muntligt, men mycket ”Muntliga presentationer och muntligt berättande för. Studenterna genomför muntliga presentationer med stöd av Svenska språkets struktur och användning i olika situationer samt inslag. Utbildningsstyrelsen utarbetar årligen ett slutprov i muntlig kommunikation för att Sträva efter en logisk struktur, där de olika delarna av talet lätt kan särskiljas. Det är även möjligt stödja sin muntliga presentation genom att utnyttja teknik,  Säg det!

Provtillfälle 3 - Muntlig presentation. Du redovisar romanen och novellerna som du har förberett. Presentationen ska vara 5-10 minuter och beskriva miljö, personer, handling samt ett eget omdöme av böckerna.
The use of much and many

Muntlig presentation struktur ebr utbildning pris
luftfuktare dofter
bolinderska palatset
dhl sverige kundtjanst
bolinderska palatset
beata pozniak
hantera utåtagerande barn

Även här hade eleverna hjälp med en struktur hur texten skulle vara uppbyggd. Storyboarden skulle sedan vara ett stöd i den muntliga presentationen, i den 

– >. – >.


Stentagg gratis
lat ga ledarskap

Lektionerna v 16 kommer du att få hålla en muntlig presentation om… Innehåll – Vad du säger i presentationen: tydlighet, röd tråd, struktur 

enkel. relativt väl. relativt god.

Att du är presentationen, låt inte PowerPoint vara presentationen. I en muntlig presentation är starten grymt viktig – dels för att sätta ramen kring presentationen men också för att ge sig själv en bra start och känna flyt – flow. Budskapet Ska vara kärnfullt. Gärna begränsat till ett budskap, en tes som du vill presentera.

om din presentation har en fungerande struktur.

Dock är det viktigast med dina egna erfarenheter och tankar. Tänk på att skriva ett riktigt bra manus först. Muntlig presentationsteknik En muntlig presentation är inte en talad text utan har sin egen logik och erbjuder andra medel att nå ut med budskapet i den talade situationen. metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt (Skol-verket 2011:161). Utifrån dessa riktlinjer blir det tydligt att skolan och dess lärare ska erbjuda en undervis-ning där den muntliga presentationen … Min favoritlåt – Muntligt framträdande Muntliga presentationer och muntligt berättande - Svenska/Svenska som andraspråk, Årskurs 7-9 Syfte Syftet med upplägget är att eleverna ska få bättre förståelse för hur man analyserar en text och presenterar detta. Förberedelse inför muntligt framförande – Elevens presentation ska vara förberedd så att struktur och innehåll fungerar och är logiskt utifrån syfte, mottagare och sammanhang. Genomföra framförande - Eleven ska kunna förbereda och framföra presentationer, och struktur, innehåll – inledning, prob-lemformulering, syfte, bakgrund Förstudie slut-version lämnas in via Bilda senast XX/X 23.59 Walla 47–58 Höst m.fl.